повеќе за СТУДИИТЕ >>

ПОВИК ЗА EUREM ОБУКА

НОВА ГРУПА

ПРЕДАВАЊЕ:
17 и 30 септември 2016 година

Европски сертифицирана програма на Индустриската комора на Нирнберг

EUREMplus Video Macedonia

СЕМИНАРИ
септември 2016

повеќе за МОДУЛИТЕ (КУРСЕВИ и СЕМИНАРИ) >>

повеќе за RELAX-програмата >>

КУРСЕВИ
септември - декември 2016

повеќе за ТЕМАТСКИТЕ ОБУКИ >>

Сметководство
21 септември 2016
повеќе...

Материјално сметководство
26 септември 2016
повеќе...

Деловна организација
и човечки ресурси
27 септември 2016
повеќе...

Деловен секретар
27 септември 2016
повеќе...

Адвертајзинг
8 ноември 2016
повеќе...

СИТЕ КУРСЕВИ во КОСМО >>

ноември 2015

декември 2015

јануари 2016

архива >>

Александра
Арсовска-Белчовска

НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

Невербалното однесување ни помага во донесувањето на заклучоци за два вида главни односи меѓу луѓето: наклоност (или допаѓање) и моќ (статус или позиција во општествениот живот).

целиот текст >>

Вејсел Сарач

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ПОТРЕБИТЕ
НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Менаџерите во своето одлучување, покрај другото, ги користат и финансиските извештаи како инструменти за следење на финансиската состојба и финансиското работење, воопшто. Финансиските извештаи се користат за интерни цели, но исто така се и предмет на проучување и од страна на надворешни лица и институции.

целиот текст >>

Искра Трајкоска

МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕКОВИ РЕСУРСИ 

Менаџментот на човекови ресурси ги вклучува сите активности што менаџерите ги преземаат да ги привлечат и задржат вработените и да се обезбедат дека ја извршуваат работата на високо ниво и придонесуваат за постигнувањата на организационите цели.

целиот текст >>

Најчитани КОСМО-прилози

ГОВОР И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Кога конкурирате за работа лицето кое ве интервјуира...

ОРГАНИЗАЦИСКИ КОНФЛИКТИ

Традиционално, организациските конфликти се разбираат како...

КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ

Изборот на каналите на продажба, начинот на кој потрошувачите...

ТРОШОЦИ

Трошоците се во пари изразени трошења на средства и труд кои...


ПАРТНЕРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПИСИ за ЕСЕНСКИ ОБУКИ

ПОЧЕТОК: 21 септември 2016 година

среда и четврток: 19.40 - 21.40 (x 20 предавања)

цена: 15.600,00 денари
на четири месечни рати по 3.900,00 денари

ПРИЈАВА ЗА ОБУКА

Обуката се реализира со професионален софтвер
за материјално, книговодствено и комерцијално работење

повеќе >>

...изразување интерес за учество од заинтересирани приватни компании, финансиски организации, јавни институции, останати организации и засегнати страни инволвирани во подготовка и реализација на проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија и/или подготовка и реализација на институционална рамка за политиките на енергетска ефикасност.

повеќе >>

Guerrilla Webfare:
Unauthorized "Brand-jacking" Videos

Email Marketing:
Email Communications Strategies

EL3MENT - Matthew Levstek, Nikita Fodtchouk
and Paul Capparelli

 e2 Design:
Affordable Green Housing

ВЕСТИ за економија, екологија, енергетика - енергетска ефикасност

Македонски енергетски ден 2016

Комората на мал бизнис одржа годишно собрание. Комората е мошне активна во посредување во бизнисот, со главно дејствување насочено во областа на енергетиката, со посебен акцент на програмите од областа на енергетската ефикасност. Проектот EUREM MK досега произведе 30-тина европски енергетски менаџери со меѓународен сертификат. повеќе...

EUREM Macedonia во конзорциум за проектот на Европска банка за обнова и развој - Western Balkans Regional Energy Efficiency Programme (REEP Plus)

 

Конзорциумот е предводен од Енергетската агенција на Берлин, Германија, состаен од петмина интернационални партнери од Германија, Австрија и Словенија и тројца партнери од земјите на Западен Балкан.

Конзорциумот е наменет за поддршка на регионалната програма REEP Plus на EBRD за поддршка на инвестиции во енергетска ефикасност, особено во резиденцијалниот сектор, во шест земји на Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија) повеќе...

АРХИВА НА ВЕСТИ за економија, екологија, енергетика - енергетска ефиканостBeauty Macedonia

КОСМО Иновативен Центар како организација за поддршка на бизнисот има важна улога во поддршката на локалните претпријатија во извозот на европскиот и интернационалните пазари и градењето соработка со потенцијалните странски трговски партнери.

Во промотивните печатени и мултимедијални материјали, саемски презентации и промоции во странски земји КОСМО Иновативен Центар го афирмира потеклото на македонските производи со знакот за препознатливост Beauty Macedonia. повеќе...

COSMO TRADE CENTER
претставува трговски портал кој овозможува поддршка на извозната
и увозната трговија на македонските мали и средни претпријатија преку размена
на информации за производи и услуги за кои КОСМО Иновативен Центар
се јавува како застапник, дистрибутер или агент.
повеќе...

COSMO Trade Centar во претставништвото во Шведска организира промотивни активности и презентации на македонски производи и помага во трговските активности преку пристаништето Гетеборг, како влезно трговско пристаниште за скандинавските земји, Полска и Руската Федерација. Сертификат за даночен број издаден од Skatterverket (Шведска Даночна Агенција) за претставништвото на КОСМО Иновативен Центар во Шведска.

Компаниите заинтересирани за стратешки настап во земјите на BENELUX/ Белгија, Холандија и Луксембург имаат потреба за информации од локалните деловни пазари на овие земји, и пред се стратешки информации од седиштето на основните институции на EU - Брисел. COSMO Trade Center преку претставништвото во Белгија овозможува советодавни услуги и информации потребни на раководните тела на Македонските компании. Ние им овозможуваме на компаниите директен контакт со компании и институции во BENELUX или нашите консултанти од Белгија доаѓаат во вашата компанија.

Земјите од Централна Европа се приоритетни за промотивните активности на квалитетни македонски производи со ограничен рок на трајност и лимитирана вредност на транспортни / дистрибутивни трошоци вклучени во пазарната конкурентна цена. Братислава (Словачка) претставува место за координација на промотивните активности на COSMO Trade Center во регионот на Централна Европа.

Проектите за енергетска ефикасност во градежништвото, локалната самоуправа, малите и средни производни претпријатија, инвестиционите проекти во енергетиката и развојните проекти за алтернативни енергетски извори се раководат од претставникот на КОСМО Иновативен Центар во Виена, Австрија.

контакт

english мапа на сајтот

објави


 

СЕПТЕМВРИ 2016

17 септември 2016

а г е н д а

Меѓународниот сертификат за European Energy Manager на учесниците на обуката од Македонија го издава Стопанската Комора на Нирнберг - Германија, издаден на германски јазик за употреба во Сојузна Република Германија и на англиски јазик за интернационална употреба.

повеќе...

21 септември 2016

а г е н д а

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство. Се работи на компјутери со инсталиран професионален софтвер за сметководство и со реални документи - односно во текот на обуката се води реално сметководство на претпријатие.

повеќе...

26 септември 2016

а г е н д а

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за материјалното сметководство во големопродажбата (магацинско работење) и малопродажбата (продавници на мало).

повеќе...

27 септември 2016

а г е н д а

Успешното управување со човечките ресурси значи вклучување на луѓето во организацијата, помагање при реализација на нивните работни обврски, решавање на настанатите проблеми и надоместување за нивниот труд. Претпријатијата кои ќе ги подготват и организираат човековите ресурси да одговорат флексибилно на постојаните турбулентни промени ќе можат да имаат контиуниран напредок во работењето.

повеќе...

27 септември 2016

а г е н д а

Обуката за Деловен секретар помага во развојот на канцелариски вештини, вклучувајќи финансиски анализи, вербална и пишана комуникација, организација на канцеларија, состаноци и презентации, односи со јавност и менаџмент на време (time management).

повеќе...

Најчитани објави

Здружението за енергетска ефикасност EUREM MK (EUREM Macedonia) при Стопанската комора на мал бизнис, во конзорциум со пет интернационални партнери за проектот на EBRD (Европска банка за обнова и развој) Western Balkans Regional Energy Efficiency Programme (REEP Plus), повикува на изразување интерес за учество...


Повик за EUREM обука 2016 - EUREM Macedonia


 

 
 
 

 

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.