повеќе за СТУДИИТЕ >>

ПОВИК ЗА EUREM ОБУКА

НОВА ГРУПА

ПОЧЕТОК: 28 мај 2016 година

Европски сертифицирана програма на Индустриската комора на Нирнберг

EUREMplus Video Macedonia

СЕМИНАРИ
јуни 2016

повеќе за МОДУЛИТЕ (КУРСЕВИ и СЕМИНАРИ) >>

Односи со јавноста
6 јуни 2016

повеќе...

повеќе за RELAX-програмата >>

КУРСЕВИ
јануари - јуни 2016

повеќе за ТЕМАТСКИТЕ ОБУКИ >>

Нови медиуми
25 јануари 2016
повеќе...

Адвертајзинг
25 јануари 2016
повеќе...

Менаџмент на деловни процеси
2
февруари 2016
повеќе...

Бизнис и претприемништво
2 февруари 2016
повеќе...

Менаџмент информациски системи
25 февруари 2016
повеќе...

Енергетски ефикасни инсталации
9 март 2016
повеќе...

Деловна организација
и човечки ресурси
17 мај 2016
повеќе...

Деловен секретар
10 мај 2016
повеќе...

Сметководство
9 јуни 2016
повеќе...

Материјално сметководство
14 јуни 2016
повеќе...

СИТЕ КУРСЕВИ во КОСМО >>

ноември 2015

декември 2015

јануари 2016

архива >>

Александра
Арсовска-Белчовска

НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

Невербалното однесување ни помага во донесувањето на заклучоци за два вида главни односи меѓу луѓето: наклоност (или допаѓање) и моќ (статус или позиција во општествениот живот).

целиот текст >>

Вејсел Сарач

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ПОТРЕБИТЕ
НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Менаџерите во своето одлучување, покрај другото, ги користат и финансиските извештаи како инструменти за следење на финансиската состојба и финансиското работење, воопшто. Финансиските извештаи се користат за интерни цели, но исто така се и предмет на проучување и од страна на надворешни лица и институции.

целиот текст >>

Искра Трајкоска

МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕКОВИ РЕСУРСИ 

Менаџментот на човекови ресурси ги вклучува сите активности што менаџерите ги преземаат да ги привлечат и задржат вработените и да се обезбедат дека ја извршуваат работата на високо ниво и придонесуваат за постигнувањата на организационите цели.

целиот текст >>

Најчитани КОСМО-прилози

ГОВОР И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Кога конкурирате за работа лицето кое ве интервјуира...

ОРГАНИЗАЦИСКИ КОНФЛИКТИ

Традиционално, организациските конфликти се разбираат како...

КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ

Изборот на каналите на продажба, начинот на кој потрошувачите...

ТРОШОЦИ

Трошоците се во пари изразени трошења на средства и труд кои...


ПАРТНЕРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧЕТОК: 28 мај 2016 година

повеќе >>

Центарот за финансирање и менторска поддршка претставува групација во рамките на Стопанската комора на мал бизнис на членки со приоритетна дејност: фондација, финансирање, финансиски и сметководствен консалтинг и деловен консталтинг, а со основна цел на групацијата - менторство и поддршка на менаџментот на малите и средни претпријатија во одредување, аплицирање и имплементирање финансиски инструменти за поддршка на реализација на профитабилни проекти.

повеќе...

...изразување интерес за учество од заинтересирани приватни компании, финансиски организации, јавни институции, останати организации и засегнати страни инволвирани во подготовка и реализација на проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија и/или подготовка и реализација на институционална рамка за политиките на енергетска ефикасност.

повеќе >>

УПИСИ за ПРОЛЕТНИ ОБУКИ

Guerrilla Webfare:
Unauthorized "Brand-jacking" Videos

Email Marketing:
Email Communications Strategies

EL3MENT - Matthew Levstek, Nikita Fodtchouk
and Paul Capparelli

 e2 Design:
Affordable Green Housing

ВЕСТИ за економија, екологија, енергетика - енергетска ефикасност

EUREM Macedonia во конзорциум за проектот на Европска банка за обнова и развој - Western Balkans Regional Energy Efficiency Programme (REEP Plus)

 

Конзорциумот е предводен од Енергетската агенција на Берлин, Германија, состаен од петмина интернационални партнери од Германија, Австрија и Словенија и тројца партнери од земјите на Западен Балкан.

Конзорциумот е наменет за поддршка на регионалната програма REEP Plus на EBRD за поддршка на инвестиции во енергетска ефикасност, особено во резиденцијалниот сектор, во шест земји на Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија) повеќе...

Здружението за енергетска ефикасност EUREM MK ги повикува сите тренери и сертифицирани учесници на обуката EUREM во Македонија, како и учесниците на тековната група и пријавените за учество во новата априлска тренинг-група на EUREM, да пријават интерес за учество на претстојната VII Интернационална конференција на европски енергетски менаџери во Берлин. повеќе...

Проектна работилница и семинар - GREEN IT: Одржливо аплицирање на информатичка технологија - Environmentally sustainable application of information technology

Националниот конзорциум за енергетска ефикасност и одржлив развој, на иницијатива на EUREM MK, на 7 мај 2016 година, ја организира оваа иницирачка проектна работилница и семинар. Соработката со Националниот конзорциум заинтересираните можат да ја остварат како придружни членови или како подизведувачи на проектите. повеќе...

е-Курсеви во COSMO

КОСМО Иновативен Центар потпиша договор за соработка со Македонски Телеком АД и iVote за продажба на е-курсеви преку платформата КупиКурс.

е-Курс означува курс чија содржина се испорачува електронски, а обуката се изведува на далечина. Корисници се физички лица кои on-line избираат и купуваат одреден курс/обука поставен на КупиКурс. Модулите на FLEXI програмата на COSMO веќе се достапни на платформата за електронско учење Купи Курс.

Класичната настава сеуште ќе биде достапна во термините одредени во COSMO. повеќе...

АРХИВА НА ВЕСТИ за економија, екологија, енергетика - енергетска ефиканостBeauty Macedonia

КОСМО Иновативен Центар како организација за поддршка на бизнисот има важна улога во поддршката на локалните претпријатија во извозот на европскиот и интернационалните пазари и градењето соработка со потенцијалните странски трговски партнери.

Во промотивните печатени и мултимедијални материјали, саемски презентации и промоции во странски земји КОСМО Иновативен Центар го афирмира потеклото на македонските производи со знакот за препознатливост Beauty Macedonia. повеќе...

COSMO TRADE CENTER
претставува трговски портал кој овозможува поддршка на извозната
и увозната трговија на македонските мали и средни претпријатија преку размена
на информации за производи и услуги за кои КОСМО Иновативен Центар
се јавува како застапник, дистрибутер или агент.
повеќе...

COSMO Trade Centar во претставништвото во Шведска организира промотивни активности и презентации на македонски производи и помага во трговските активности преку пристаништето Гетеборг, како влезно трговско пристаниште за скандинавските земји, Полска и Руската Федерација. Сертификат за даночен број издаден од Skatterverket (Шведска Даночна Агенција) за претставништвото на КОСМО Иновативен Центар во Шведска.

Компаниите заинтересирани за стратешки настап во земјите на BENELUX/ Белгија, Холандија и Луксембург имаат потреба за информации од локалните деловни пазари на овие земји, и пред се стратешки информации од седиштето на основните институции на EU - Брисел. COSMO Trade Center преку претставништвото во Белгија овозможува советодавни услуги и информации потребни на раководните тела на Македонските компании. Ние им овозможуваме на компаниите директен контакт со компании и институции во BENELUX или нашите консултанти од Белгија доаѓаат во вашата компанија.

Земјите од Централна Европа се приоритетни за промотивните активности на квалитетни македонски производи со ограничен рок на трајност и лимитирана вредност на транспортни / дистрибутивни трошоци вклучени во пазарната конкурентна цена. Братислава (Словачка) претставува место за координација на промотивните активности на COSMO Trade Center во регионот на Централна Европа.

Проектите за енергетска ефикасност во градежништвото, локалната самоуправа, малите и средни производни претпријатија, инвестиционите проекти во енергетиката и развојните проекти за алтернативни енергетски извори се раководат од претставникот на КОСМО Иновативен Центар во Виена, Австрија.

контакт

 

english мапа на сајтот

објави


Повика за EUREM obuka 2016 - EUREM Macedonia - IHK eForen

Сертифицирана обука за новата генерација
на European Energy Managers - EUREM


 

ЈУНИ-ЈУЛИ 2016

6 јуни 2016

а г е н д а

Целта на обуката е учесниците да ги совладаат методите на примена на односите со јавноста во рамките на промотивните активности на претпријатијата и организациите, учесниците да научат да ги применат односите со јавноста за остварување на комерцијалните цели и да се користат како алатка за позитивна презентација на претпријатието и организацијата во јавноста.

повеќе...

9 јуни 2016

а г е н д а

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство. Се работи на компјутери со инсталиран професионален софтвер за сметководство и со реални документи - односно во текот на обуката се води реално сметководство на претпријатие.

повеќе...

14 јуни 2016

а г е н д а

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за материјалното сметководство во големопродажбата (магацинско работење) и малопродажбата (продавници на мало).

повеќе...

Најчитани објави

Здружението за енергетска ефикасност EUREM MK (EUREM Macedonia) при Стопанската комора на мал бизнис, во конзорциум со пет интернационални партнери за проектот на EBRD (Европска банка за обнова и развој) Western Balkans Regional Energy Efficiency Programme (REEP Plus), повикува на изразување интерес за учество...


Повик за EUREM обука 2016 - EUREM Macedonia


 

 
 
 

 

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.