ЦЕНА

5.900,00 денари
(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник Вештини на презентирање и преговарање

 

 

Услов за добивање сертификат е активно учество на обуката и регистрирано присуство на 70% од наставата

вторник: 19.40 - 21.40 часот (x 6 предавања)

фонд на часови: 16 / ECVET кредити: 1
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Тони Анев
ISCED 5А сертифициран, согласно ISBE-препораките

сертификат: Вештини на презентирање и преговарање

ГРУПА - март

22 март 2016

 

ВТОРА ГРУПА - октомври

19 октомври 2015

 

ГРУПА - октомври

5 октомври 2015

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата. 

 

 

 

Многу е важно да се разбере што се случува во мозокот на купувачот при купувањето. Успешните продавачи знаат луѓето зошто купуваат, зошто би го купиле производот и зошто се воздржуваат од купување дури и кога мислат дека производот го сакаат и им е потребен.

Луѓето ги прават одлуките за купување во неколку чекори од еден процес. Добрите продавачи го разбираат овој процес и се трудат да го усогласат циклусот на продажба со циклусот на купување. Вистинските професионалци можат да го водат купувачот низ процесот на купување.

На обуката ќе се обработат следните теми:

  • интерперсонално однесување и односи со јавност

  • циклус на продажба/сектори на продажба

  • презентирање

  • преговарање

  • реализација на продажба (sales closing)

  • менаџирање на пречки во продажбата

  • стрес-менаџмент

Презентирањето на претпријатието и односите со јавноста ја моделираат социјалната проекција за претпријатието и производите/услугите кои ги продава. Публицитетот, односите со медиумите, информирањето преку e-mail и класична писмена комуникација и саемското презентирање влијаат на зголемување на вредноста на брендот, генерираат нови коминтенти, создаваат нови регионални и интернационални бизниси и можности за претпријатието.

Во големите претпријатија политиката и плановите за односите со јавноста ги води одговорниот за Односи со Јавност, кој е дел на маркетинг-тимот, но во малите претпријатија, покрај менаџерот, најодговорни за односите со јавност и купувачите се - продавачите.

Обуката се реализира
во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар,
опремени со современи аудио-визуелни технички средства
за настава
, flip-chart
и LCD
-проектор

 

Семинарот 

ВЕШТИНИ НА ПРЕЗЕНТИРАЊЕ И ПРЕГОВАРАЊЕ

ќе започне на

22 март 2016 година

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077, 075 438 576

(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.