• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт


КОСМО Иновативен Центар во соработка со Индустриската Стопанска Комора на Нирнберг, Германија и Федералната Стопанска Комора на Австрија нуди повеќе меѓународно сертифицирани програми и специјализации за специфични теми на маркетинг, менаџмент и енергетска ефикасност.


Eвропска Energy Manager програма за обука

EUREM е стандардизирана европска Energy Manager програма за обука, која се состои од курсеви, самостојно учење и практична работа, во комбинација со пристап до Европската мрежа на алумни за континуирана размена на знаења.

повеќе...

Nuremberg Chamber of Commerce and Industry
Индустриска Стопанска Комора на Нинберг, Германија


Индустриската Стопанска Комора на Нинберге е претприемничка организација со цел промовирање на бизнисот. Како тело основано согласно јавното право, Комората ја претставува целата индустрија во балансирана животната средина. Како независна, самостојно-управувана, Комората обезбедува услуги за компаниите членки, регионот, државните и федералните власти на Баварија - и, исто така, за вас и вашата компанија.


WIFI International вмрежува компании на австриската економија со претприемачи и менаџери на локалните мали и средни претпријатија преку практични програми за обука. Овој меѓународен трансфер на know-how, исто така, овозможува воспоставување на билатерални деловни контакти и односи. Неодамна спроведена студија за овие странски контакти на WIFI International во Западен Балкан и регионот ЗНД покажува постојано позитивен фидбек.

 
 

контакт-лице

Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел. (02)2 448 077

факс. (02) 2 448 240

e-mail:
hristina@cosmoinnovate.com.mk

повеќе за ТЕМАТСКИТЕ ОБУКИ >>

повеќе за KNOW-HOW обуките >>

повеќе за МОДУЛИТЕ (КУРСЕВИ и СЕМИНАРИ) >>

повеќе за КОНФЕРЕНЦИИТЕ >>

повеќе за RELAX-програмата >>

кредит-систем ECTS (pdf.)

кредит-систем ECVET

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви јануари - јуни 2015 (.pdf)

распоред за семинари ПРОЛЕТ 2015 (.pdf)

цени 2014/2015 (.pdf)

ТРЕНЕРИ

 

пријава за КУРС (.doc)

пријава за KNOW-HOW семинар (.doc)

пријава за EUREM (.doc)

пријава за RELAX-програма (.doc)

 

Обуките во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар се спроведуваат согласно препораките во документите на Копенхагенскиот Процес

Рзолуција на Европскиот Парламент од 18 декември 2008 година со препорака на Европскиот Парламент и на Европскиот Совет за воведување кредит-систем за образованието за возрасни - European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) 

За регистрирање на активностите на студентите потребни за релизација на наставните програми и добиените знаења и компетенции со соодветните курсеви во образованието дефинирано со EUROPASS

Имплементирање на ECTS (од циклусот 2005/06 во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар)

Имплементирање на ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) во LIFE Long Learning во програмата на КОСМО Иновативен Центар - циклус обуки 2009/2010

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.