Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

Цена

20 часа:

6.980,00 денари

(плаќање на 2 рати)

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

20% за авансни уплати за еден учесник

30% или 45% за две или повеќе пријави

ценовник 2017/2018 (.pdf)

фонд на часови: 20 / ECVET-кредити: 1,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Илина Крстевска
ISCED 5А сертифицирана, согласно ISBE-препораките

сертификат: Проект-апликативен софтвер

бесплатен прирачник за учесниците на обуката
АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР

ИНФОРМАТИЧКАТА ТЕХНОЛОГИЈА навлегува во општеството и во едукативниот систем. Таа не се совладува само со неколку курсеви, туку е потребна континуирана обука за информатичките алатки (програми) кои се употребуваат во речиси секоја дисциплина.
Обучувачите на овие обуки на кандидатите мора да им објаснат дека:

» познавањето на информатичката технологија е потребно не само за деловните операции на работното место, туку и за употреба во општественото живеење

» познавањето и специјализацијата за одреден хардвер и софтвер не е крајната цел на информатичките курсеви, туку развивањето способности за нивна практична употреба

» секој кандидат има индивидуални способности да анализира и евалуира ситуации и проблеми на работа, дома, во училиште и да одлучи дали ќе примени информатичка технологија за да ги реши проблемите ефикасно и ефективно

За да им се помогне на невработените или на оние на работното место, деловната едукација мора да им понуди и континуирани обуки за тековните информатички технологии.

На обуката ќе се обработат следните теми:

  • планирање проекти, подготовка на распореди, поврзување на обврски со временски рамки

  • решавање на конфликти поради недостаток на средства и време

  • креирање репорти, алатки за цртање табели, сортирање и филтрирање информации

Зголемената употреба на информатичката технологија развива способности за самостојна работа без супервизија и помага во усвојувањето на општествените стандардите за интелектуална сопственост, приватност и сигурност.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

пријавување и информации:

пријава

 (02) 244 8077; 075 438 576 факс: (02) 244 8134
contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077, 075 438 576

(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.