english

КОСМО Иновативен Центар е интернационална консалтинг-компанија.

Ние нудиме консалтинг-услуги за производни, услужни и трговски претпријатија.

КОСМО Иновативен Центар е македонски лидер во формалната life long едукација и обука (VET) и неформалната интерна едукација во компаниите, правно-економски, финансиски и маркетинг outsourcing consulting, проектирање и консалтинг во производно-енергетските технологии и градежништвото.

КОСМО Иновативен центар обезбедува TQM (Total Quality management) консалтинг-програма за производни, услужни и трговски претпријатија.

Целта на оваа програма е да се обезбеди солидна платформа од која претпријатието ќе може да ги реализира продажбата и маркетингот, но и да обезбеди економски ефикасен и квалитетен менаџмент-систем на претпријатието.


VET - образование за возрасни повеќе...

Lifelong Learning-програмата нуди сертифицирана бизнис-ориентирана обука на индивидуи подготвени за доквалификација и напредок во кариерата или интерна обука на компании кои се грижат за континуирана едукација на извршниот менаџмент.


Менаџмент-семинари повеќе...

In-house-советувањето во вашето претпријатие, комбинирано со семинарите од нашата редовна програма, формираат пакети наменети за претставници на извршниот менаџмент.
Според потребите на претпријатието, се подготвува соодветна програма за советување или пакет семинари.


Меѓународни проекти повеќе...

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.