Цена

до 7 ноември 2013:

3.845,00 денари

(плаќање на 2 рати)

до 28 ноември 2013:

5.385,00 денари

(плаќање на 2 рати)

 

по 28 ноември 2013:

редовна цена*

7.690,00 денари

(плаќање на 3 рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

*важи само за редовната цена

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

цени 2013/2014 (.pdf)

 

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

декември 2013 - јануари 2014

четврток: 19.40 - 21.40 (x 10 предавања)

цена

3.845,00 денари (до 07.11.2013)

5.385,00 денари (до 28.11.2013)

7.690,00 денари (по 28.11.2013)

фонд на часови: 30 / ECVET кредити: 2
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Оливер Белчовски
ISCED 5А сертифициран, согласно ISBE-препораките

сертификат: Project Management

ГРУПА

ДЕКЕМВРИ

5 декември 2013

 

ГРУПА

АПРИЛ

23 април 2013

 

ГРУПА

ОКТОМВРИ

16 октомври 2012

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk, на факс (02) 244 8240 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

беплатен прирачник за учесниците на обуката
ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ

Проект-менаџментот претставува збир на активности од почеток до крај на проектот и се однесува на менаџирање разновидни проекти за различни програми и разни видови организации. Проект-менаџерот има способности за планирање, пресметка на трошоци, менаџирање на ризик и управување со комплексни дисциплини, како што се избор на средства, менаџмент на набавки, менаџирање на човечки ресурси и комуникација.

Практичната компонента на курсот претставува идентификација на реален проект на кој ќе работите во текот на курсот. Фасилитаторот (предавачот) ќе ви даде поддршка во вашиот напредок низ проектот. Од вас ќе се побара да предложите проект и да го испорачате како прилог на завршниот тест, со што успешните кандидати ќе добијат сертификат за завршен курс за Проект-менаџмент.

Курсот е наменет за кандидати кои работат на мали или големи проекти и секој кој сака да ги зголеми своите способности во менаџирањето на проекти. Проект-менаџментот е глобално познат како "бизнис-вештина број 1".

 

На обуката ќе се обработат следните теми:

  • управување на проектниот циклус

  • процес на планирање на проекти

  • анализа на состојбите

  • анализа на одржливост

  • акционен план на проектот

  • буџет на проектот

  • спроведување и раководење со проектот

  • менаџирање на ризик

  • евалуација и извештаи

Со завршување на курсот ќе можете да демонстрирате потполна компетентност за проект-менаџментот. Курсот ќе ве подготви да ги разберете принципите и практиката на проект-менаџментот. Ќе бидете способни за планирање и реализирање на секакви видови проекти.

Сертификатот, заедно со проектот на кој ќе работите, можете да ги искористите како ваше "портфолио" за напредок во кариерата.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Курсот започнува од 5 декември 2013 година

пријавување и информации:

пријава

 (02) 244 8077; 070/361-553 факс: (02) 244 8240
contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел.
(02)2 448 077
факс.
(02) 2 448 240

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви септември - декември 2013 (.pdf)

распоред за семинари ЕСЕН 2013 (.pdf)

 

цени 2013/2014 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.