• ??????a
 • ??????
 • ?????
 • ?????????
 • ?????????
 • ?? ???
 • ???????

Литература

Сите учесници на обуката ќе добијат печатена литература:

  

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

Цена

25 часа:
13.850,00 де
нари

(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за авансни уплати за еден учесник

- попуст од 10%

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

 

17 - 19 ноември 2011 година

четврток: 16.30 - 21.30
петок: 16.30 - 21.30
сабота: 10.00 - 16.30

ГРУПА - јуни

3 - 5 јуни 2011

 

ГРУПА - ноември

17 - 19 ноември 2011

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

фонд на часови: 25 / ECVET-кредити: 1,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавачи: Mag. Christian HUSAK (CV, .pdf)

јазик за реализација: германски
(со симултан превод на македонски)


Целна група

Претприемачи од мали и средни претпријатија, претставници на производни и трговски претпријатија. Обуката ќе ги поттикне учесниците да ги применат своите знаења и способности за да ја детектираат подготвеноста на претпријатието за извоз/увоз и да иницираат процес на планирање на извоз/увоз заедно со компании инволвирани во интернационалната трговија.


Цели на семинарот

На обуката на учесниците ќе се им прикаже начинот како да имплементираат основен влез на австрискиот и EУ-пазарите, придржување кон правните норми на надворешната трговија со ЕУ-членки, а со плановите за дистрибуција и цени да се постигнат стратегиските интернационални цели на компанијата.


Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

 • Зошто е потребна интернационализација

 • Како да го подготвам моето претпријатие за интернационалниот пазар

 • Како да развиеме извозна стратегија во време на криза
  - Развивајте сопствена извозна стратегија
  - На кои пазари треба да се настапи - избор на регион, државни критериуми, индустриски /деловни критериуми, опкружување, сегментација
  - Како да ги продадам моите производи во странство
  Активен систем на продажба
  Прекугранична продажба
  Меѓународни деловни преговори
  Барања за меѓународна компетентност
  Критериум за избор на партнер за продажба
  Логистика
  Меѓународни ризици
  Финансирање на меѓународните активности

 • Бизнис-планирање и контрола

 • Стратешко планирање

 • Дизајнирање на стратешки маркетинг-план - трендови
  - Анализа на претпријатието
  - Анализа на коминтентите
  -
  Анализа на конкуренцијата 
  - SWOT анализа
  - Анализа на асортиманот
  -
  ABC анализа
  - Анализа на процесите

 • Планирање и модели на симулација

 • Контрола на квалитет

Со завршување на обуката, учесниците ќе можат:

 • да ги дефинираат основните стратешки барања за партнерство

 • да ги идентификуваат и евалуираат настапот на австрискиот и ЕУ-пазар и опциите за дистрибуција во согласност со меѓународните трговски и инвестициски правила

 • да вршат идентификување и евалуација на соодветен партнер/партнери и тип/типови на партнерство за интернационален заеднички настап

 • да вршат идентификација на факторите кои влијаат во градење и управување со интернационалните партнерства - правните форми и начини на калкулирање во надворешната трговија

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Семинарот НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА И МАРКЕТИНГ

ќе се реализира

од 17 до 19 ноември 2011 година

 

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.