Цена

14.400,00 денари

(плаќање на 4 рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник Schritte international 1 и Schritte international 2

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

фонд на часови: 60 / ECVET кредити: 4

(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Јасмина Митревска

ISCED 5А сертифициранa, согласно ISBE-препораките

сертификат: курс за германски јазик Schritte International 1

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

бесплатен прирачник за учесниците на обуката

Schritte international 1

Schritte international 2

Schritte International

Автори: Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann
Издавач: Hueber

Schritte international е меѓународен курс за обука за младите и возрасните за изучување на германскиот јазик во повеќе степени според стандардизираните европски јазични нивоа.

Изучувањето на двете нивоа (1 и 2) обезбедува обука за полагање на испитот Start Deutsch 1 и 2, како и Zertifikat Deutsch. Секој дел вклучува учебник со интегрирана работна книга и аудио CD за Вашиот лаптоп со текстовите за слушање и интерактивни вежби, како и постери за фото-приказни кои се содржани во "Schritte International" на сите нивоа.

За лесен почеток да работата, темата за секое предавање започнува со фото-приказни со текст кој може да се слушне на CD-то . Овие фото-приказни, обединети заедно во една приказна, содржи интересни теми од секојдневниот живот.

Интегрираната работна книга нуди:
- детална фонетски програма
- дневник, давајќи им можност на учесниците да се запознаат со новите техники на учење, како и снимање на напредокот низ материјалот
- систематска обука за пишаниот јазик
- контролни тестови на крајот на секоја лекција за повторување и постапно совладување на целиот материјал

Работната книга нуди транспарентна структура и јасни чекори со кратки предавања, текстови за секое предавање и модели на текстови за испитот Zertifikat Deutsch, голем број на текстови за читање и слушање, задачи подготвени на позитивен начин кој ќе помогне учењето да се направи лесно и забавно.

Теми кои ќе се обработат на курсот:

 • Guten Tag. Mein Name ist ...

 • Familie und Freunde

 • Essen und Trinken

 • Meine Wohnung

 • Mein Tag

 • Freizeit

 • Lernen – ein Leben lang

 • Beruf und Arbeit

 • In einer fremden Stadt

 • Gesundheit

 • In der Stadt unterwegs

 • Der Kunde ist König

 • Neue Kleider

 • Feste

Совладувањето на граматичката структура се случува индуктивно преку текстовите, а преку бројните вежби и задачи за проверка постепено се збогатува речникот на учесниците на курсот.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

пријавување и информации:

 (02) 244 8077; 075 438 576 факс: (02) 244 8134
contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077, 075 438 576

(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.