TOTAL QUALITY MANAGEMENT PROGRAM
ДОБРОДОЈДОВТЕ!

                    Dokolku ne se cita tekstot vo gorniot red na Outlook Express ili Internet Explorer kliknete:                             View->Encoding->Unicode (UTF-8)


 

Ova e COSMO EXTRA za NOEMVRI 2007.

 

      

So zadovolstvo Ve informirame deka Me|unarodniot Seminar - Energetski Efikasni Zgradi - vo organizacija na KOSMO Inovativen Centar }e se odr`i na 24 Noemvri 2007 vo Hotel Kontinental, Skopje. Seminarot ja razgleduva problematikata na za{teda i efikasno koristewe na energijata, posebno vo grade`niot sektor {to e predmet na opservacija na Komisijata za energetika i Transport na EU, a i primarna zada~a na Agencijata za Energetika na RM i Vladata na RM. 

 

Na seminarot }e se promovira izdanieto na Prira~nikot Energetski Efikasni Zgradi podgotveno od doma{ni i stranski eksperti na KOSMO Inovativen Centar. Prira~nikot e namenet za stru~ni slu`bi vo Lokalnata Samouprava, arhitekti, grade`ni ima{inski in`ineri, stopanski subjekti vo grade`ni{tvoto.

 

          Pokroviteli na prira~nikot i seminarot  Energetski Efikasni Zgradi se kompaniite: ESKO FONKO, FRAGMAT, IZOLMAK FIBRAN, @IKOL, IV DIZAJN, KONSTRUKTOR, RUDARSKI INSTITUT.

 

 

Go o~ekuvame va{iot kontakt naskoro.

 

 

Srde~en pozdrav,

 

                Edvard Sofeski

                Proekt Menaxer

            es@cosmoinnovate.com.mk

                KOSMO Inovativen Centar

 

ОБУКA:  ПРОЕКТ МЕНАЏЕР
                                                                              
                      

          TRADE MANAGER - МЕНАЏЕР НА ПРОДАЖБА

Идејата дека добриот производ сам ќе се продаде е погрешна во денешниот комплексен пазар, каде техниките на маркетингот и продажбата се многу поважни од тоа колку добро производот ја врши својата функција. Поради тоа, бизнисите секогаш имаат потреба од обучени и способни trade-менаџери кои го разбираат целиот продажен процес почнувајќи од маркетингот до финалното плаќање.

Обуката е соодветна за оние кои работат во администрација, продажба, испорака, логистика, финансии или се менаџери на компании.

 

Обуката за Trade Manager ќе ве научи како да ги проширите вашите lokalni пазари и како uvozot/извозот да добие нова профитабилна димензија во денешната глобална економија. Ќе научите како да го искористите вашиот prodazen потенцијал, да се заштитите на интернационалниот пазар, да ги идентификувате пазарите на кои им требаат вашите производи, да организирате продажба и секако наплата.

 

                 Почетокот на предавањата е од 16 НОЕМВРИ 2007 год.     повеќе . . .

 

пријава

 

термини на предавањата 

Обуката се реализира во четири месеци- три пати неделно во попладневни термини меѓу 17.30-19.30 и/или 19.40-21.40 часот - во мали групи со опуштена атмосфера и вклучени паузи за кафе и освежување

 

ЦЕНА
95 часа - 12.800,00 ден. (плаќање на 4 рати по 3.200,00 ден.)

 

НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЛЕТНАТА ОБУКА

Со завршување на обуката за сите предмети (Маркетинг, Продажба и односи до јавност, E-business и Стрес-менаџмент) кандидатите добиваат сертификат за Trade Manager.

 

повеќе . . .

                                             

ЕКОНОМИЈА
    

MODEL NA PRODA@NI ODNOSI

Tipi~niot profil na kupuva~ se ima drasti~no izmeneto vo izminative nekolku godini. Informaciite se se polesno dostapni, kupuva~ite stanuvaat se posofisticirani i voop{to, ~uvstvoto za biznis e vo porast.

 

Ednostavno ka`ano, kupuva~ite se menuvaat i ovie promeni se dlaboki i su{tinski. Zaedni~ko za ovie promeni e nivnata fokusiranost na vrednosta:

 

          PRIDOBIVKI

             - TRO[OCI

           = VREDNOST

 

Do neodamna, vrednosta koja mu be{e nudena na klientot se bazira{e na samiot proizvod. No, so se pogolemata ponuda na proizvodi na pazarot, so se pogolemata dostapnost do niv i kako proizvodi se poka`uvaat kako zamenlivi, taka i kupuva~ite ja zgolemuvaat prebirlivosta. So toa se zamenuva i sfa}aweto za vrednosta koja se pomestuva od samiot proizvod, a za smetka na toa, proda`niot proces igra se pogolema uloga vo sozdavaweto na ~uvstvo za vrednost kaj kupuva~ite.

 

 

[to sakaat kupuva~ite ?

 

Tie denes o~ekuvaat mnogu pove}e od prodava~ite. Sakaat nivnite prodava~i da dodadat ne{to vredno, odnosno, da sozdadat dodatna vrednost na proizvodite. Prodava~ite koi {to samo ja prezentiraat vrednosta na nivnite proizvodi istata i ne ja zgolemuvaat.

 

Vo kompaniite koi rabotat na podobruvawe na performansite na svoeto rabotewe, uspe{nite - konsultantski prodava~i se visoko osposobeni da im pomagaat na kupuva~ite, da gi razberat nivnite potrebi i problemi i da najdat na~in da im poka`at na kupuva~ite novi i podobri re{enija za nivnite potrebi i problemi, pri toa odnesuvaj}i se kako konsultanti i pred i posle proda`bata. Kompaniite koi uspe{no go inkorporirale ovoj priod formiraat lojalna baza na klienti. Na dene{niot pazar, bez ovoj zbir na ve{tini oddelot za proda`ba ne bi mo`el da postignuva zna~ajni rezultati.

 

Lojalnost na kupuva~ite

 

Kompaniite denes tro{at golemi sumi za da gi zadr`at klientite i da gi ohrabrat da tro{at pove}e, odnosno, da se zgolemi lojalnosta na klientot.  Istra`uvawata od ovaa oblast poka`uvaat deka najlojalni kupuva~i se emotivnite kupuva~i, odnosno, kupuva~ite {to se emotivno vrzani za proizvodot ili kompanijata. Emotivnite kupuva~i generalno tro{at pove}e, a migriraat pomalku.

Interakcijata so kupuva~ot e psihi~ka.

 

Zna~i pred moderniot prodava~ stojat novi zada~i i ulogi, odnosno, moderniot prodava~ e:

 

- komunikator

- slu{atel

- sovetnik

- analiti~ar i re{ava~ na mnogu problemi

 

Moderniot prodava~ stanuva i doverlivo lice, delumno psiholog, a za vozvrat klientite }e gi kupuvaat proizvodite i }e ja prodol`at sorabotkata.

 

Za da go postigne seto ova, sekoj uspe{en prodava~ pokraj ~uvstvoto za proda`ba i inteligencija {to gi poseduva mora da bide:

 

- energi~en

- siguren vo sebe

- so `elba za napredok

- nadaren za ~uvstvo i humor

- poseduva talent za re{avawe problemi

- doverliv

- dru{tven i sl.

 

Osven navedenite karakteristiki, pred moderniot prodava~ stojat i slednite obvrski:

 

- da gi usovr{uva znaewata za proizvodite

- konstantno da gi podobruva ve{tinite na prodavawe

- da bide vo tek so razvojot na biznisot

 

Gradewe dolgoro~ni odnosi

 

Uspehot vo rabotata na prodava~ot , kako denes taka i do krajot na negovata kariera, zavisi od kvalitetot na odnosite koi }e se sozdadat so klientite. Za pove{eto dene{ni komintenti, me|u~ove~kite odnosi se na prvo mesto, tie stanuvaat pova`ni i od samiot proizvod ili usluga. Podatocite od sprovedenite istra`uvawa od ovaa oblast poka`uvaat deka vo slu~aj na pogolema ponuda na proizvodi na pazarot ili koga uslugata e dolgoro~na, toga{ vo sevkupniot proces na proda`ba se pogolemo zna~ewe zavzema odnosot prodava~ - kupuva~.

 

Gradeweto i odr`uvaweto na odnosi so visok kvalitet se sostoi od ~etiri fazi:

 

1. Prvata faza pretstavuva steknuvawe doverba.

2. Vtora faza e naso~ena kon identifikacija na vistinskite . . .

повеќе . . .

COSMO ПРОИЗВОДИ

              

           

   ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ и

             БИЗНИС ПЛАНОВИ

Celta na programite/planovite e da se odgovori na odnapred postavenite pra{awa so pomo{ na izvr{ena analiza na sega{nite sostojbi i problemite vo proizvodstvoto, nabavkata i potro{uva~kata na proizvodite/uslugite, za proektirawe pogon za proizvodstvo ili organizirawe sistem za realizirawe uslugi, izvoz vo sosednite zemji soglasno potrebite i materijalnite mo`nosti za primena.  

 

 

Model na investicioniot proekt

-          rezime na investicionata programa

-          razvojni sposobnosti na investitorot

-          analiza na pazarot za proda`ba (klienti)

-          tehni~ko-tehnolo{ki aspekti

-          organizacioni aspekti

-          analiza na pazarot za snabduvawe

-          finansiska analiza po niza osnovi

-          zaklu~na ocenka za prifatlivost na proektot

 

Инвестициониот проект ќе послужи за подготовка на апликации за су-финансирање на проектот од банкарски установи, инвестициски фондови и фондови на Европската Унија. Инвестициониот проект може да послужи како тендерска документација за обезбедување со-инвеститори во реализацијата на проектот или формирање joint venture.
 
КОСМО Иновативен Центар е подготвен да овозможи консултантски услуги при подготовка на Инвестиционен Проект, подготовка на апликации за су-финансирање од фондови и финансиски установи, и спремни сме да организираме и спроведеме тендерски процедури или да поддржиме маркетинг активности за обезбедување со-инвеститори во проектот. Наведените услуги ги реализираме во соработка со нашите специјализирани консалтинг партнери и локални домашни независни експерти од соодветната област.
     

повеќе. . .

 

                                          

 


КОСМО ФРАНШИЗА

КОСМО Иновативен Центар (КИЦ) овозможува ексклузивна лиценца за развој на Регионален Центар (РЦ) и користење на интелектуалната сопственост на КИЦ на лиценцираната територија. Во лиценцата на РЦ се вклучени програми и литература за курсеви, материјали за поддршка и обукана представници од РЦ, маркетинг и промотивни материјали.

Такса за лиценца: почетна такса плус месечни такси со износ и распоред според број на канцеларии

Територија на лиценца: Договорно

Услови на договорот: 5 годишен дого вор со можност на обновување за наредните 5 години

повеќе . . .


ЕНЕРГИЈА И ЕКОЛОГИЈА
       

 

Seventh ManagEnergy Annual Conference

      

The Seventh ManagEnergy Annual Conference on Local Energy Action takes place in the Charlemagne Building, Brussels from 30 January to 31 January 2008 as part of EUSEW 2008: The Second EU Sustainable Energy Week.

Under the umbrella of the Sustainable Energy Europe Campaign (SEE), the European Commission's Directorate-General for Energy and Transport, the European Institutions, the Slovenian Presidency and major stakeholders concerned with sustainable energy are together putting on the second EU Sustainable Energy Week (EUSEW). It will take place in Brussels, Belgium, and in other cities across Europe from Monday 28 January to Friday 1 February, 2008.

       

The EUSEW is the key reference for sustainable energy issues in Europe. The events organised during EUSEW cover key topics that highlight the multi-sectoral nature of sustainable energy development and stress the need for everyone to work together towards a common goal; from renewable energy sources to energy efficiency, from EU policy to local action, from distributed energy to planning, from technologies to markets, from legislation to behaviour to education, from buildings to transport.

In addition to the ManagEnergy Annual Conference, there are numerous events during EUSEW which will be of interest to Local and Regional Energy actors. More information about the EU Sustainable Energy Week and these events is available on the EUSEW website (www.eusew.eu).


ManagEnergy Drawing and Photo Competition 2007
 
Judging for the ManagEnergy Drawing and Photo Competition 2007 was recently completed, and we are pleased to announce that the winners are:

Photo competition winner - Arnas Karpavičius, Age 15, Kaunas Juozo Grušo Secondary School, Lithuania Drawing competition winner - Alba Alvarez Castro, Age 10, C.P. La Palomera, León, Spain
Photo competition winner 2007
Arnas Karpavicius
, Age 15
Kaunas Juozo Gruso Secondary School
Lithuania
Drawing competition winner 2007
Alba Alvarez Castro
, Age 10
C.P. La Palomera, León
Spain
Local/Regional competition organiser:
LEI - Lithuanian Energy Institute
Local/Regional competition organiser:
EREN - Ente Regional de la Energía de Castilla y León

Runners-up were from Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spain and the UK.

Winning images and an extensive gallery of selected entries can be viewed at the ManagEnergy Competition microsite. A big thank you to all the children and teachers across Europe for the hundreds of online entries that we received.

Special thanks must also go to the Local Energy Actors who organised regional competitions on behalf of ManagEnergy and presented T-shirts and certificates to children at local schools in Portugal, Spain, UK, Denmark, Finland, Romania, Lithuania and Serbia. Details and photos from regional presentations can also be found on the competition microsite. Prize presentat ions for the overall winners are due to take place in November. Photos and details from these events will also be put online. 
COSMO EU CENTER
             

 

Партнерство меѓу приватниот и јавниот сектор во процесот на интеграција со ЕУ

 

Private and public partnership towards the EU integration process

30 октомври - 1 ноември
Скопје, Македонија

 

 повеќе . . .

        

Споредбени искуства во користењето на ИПАРД:
-
КАКО ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ГРЕШКИТЕ?

 

Марија Стамболиева
Магистер по Европски студии, Универзитет Хамбург
 
Инструмент за претпристапна помош - ИПА
 
nЦЕЛ: Финансиска поддршка со цел да се намалат економските и социјалните разлики меѓу ЕУ и земјите кандидати за членство;
n2007-2013;
nГи интегрира сите досегашни инструменти за поддршка на реформите (PHARE, SAPARD, ISPA, CARDS);
n5 компоненти.
 
 
Основите на ИПА
 
 
 
Основни предуслови за користење на ИПАРД
 
 
 
Која е целта?
 
 
nПодготвување на земјоделско-прехрамбениот сектор да ги задоволи барањата на европското законодавство од областа на земјоделството и сродните области как? ? безбедност на храна, ветеринарни и фитосанитарни прашања;
nДа ја подготви Македонија за ефективно спроведување на програмите според ЕАФРД (Европски земјоделски фонд за рурален развој) по влезот во ЕУ;
nДа придонесе за одржлив економски развој на руралните средини.
 
 
Проблеми со кофинансирање
 
 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

                   

Me|unaroden Seminar ENERGETSKI EFIKASNI ZGRADI

24 Noemvri, 2007

Hotel Kontinental, Skopje

 

 

 

 

       Seminarot ENERGETSKI EFIKASNI ZGRADI  se sovpa|a so momentot koga na za{tedata na energija i za{titata na `ivotnata sredina  i e dadeno globalno svetsko zna~ewe i po{irok op{testven interes. Ottuka stopanskite subjekti koi se zanimavaat so grade`ni{tvo od ovaa oblast, proizvoditeli na grade`na izolacija, arhitekti, grade`ni i ma{inski in`ineri se voglavno najzainteresirani i odgovorni pred ovoj predizvik.

 

Seminarot }e se odr`i na 24.11 2007 (sabota) so po~etok od 10 ~asot. Kotizacija za u~estvo iznesuva 2.500 denari. Vo cenata se vklu~eni rabotnite materijali: Prira~nik za Instalacii (230 strani poglavja: Elektri~ni i gromobranski instalacii, Vodovodni i kanalizaciski instalacii, Greewe i klimatizacija) i knigata Energetski Efikasni Zgradi (210 strani). 

 

 

Rabotna Sodr`ina

 

Protokolaren Del:

 

             - Vovedno izlagawe na Direktorot na Agencijata za Energetika na Republika Makedonija

             - Pozdraven Govor na pokrovitelite na nastanot: Asocijacija na arhitekti na Makedonija,

                Pretprijatijata ESKO FONKO i LIRA.

             - Izlagawe na Bugarskata asocijacija za izolacija vo grade`ni{tvoto - celi i zada~i - D-r.prof.

               Dimitar Nazirski , Sofija

 

Raboten Del:

 

            Prezentacija na trudovite na rabotilnicata Energetski Efikasni Zgradi:

 

            - Tome Kostadinovski - Kontrola na son~evata Energija;

            - D-r. Bratica Temelkovska - Prenos na toplina;

            - M-r. Petar Nikolovski, dia - Primeri od praksa pri realizacija na energetska efikasnost na

               objektite;

            - D-r. Ilija Nasev - Son~evi kolektori;

            - M-r. Daniela Mladenovska - Sistemi za zatopluvawe, geotermalna energija

            - ESKO FONKO - Toplotni pumpi

            - D-r. \eor|i Ka~urkov - Mali kogenerativni sistemi za zgradi vo javen sektor - Institut za Energetika

            - Skopje

            - Partnerstvo pome|u privatniot i javniot sektor i koristewe na IPA fondovite na EU vo javniot

               sektor - KOSMO Inovativen Centar

 

 

              Prezentacija na proizvoditeli na energetsko efikasna oprema i izolacioni materijali vo

              grade`ni{tvoto:

 

              LIRA - Za{teda na elektri~na energija - Javno osvetluvawe

 

Informacii za prijavuvawe na:

 

 tel. 244 8077, 2450 801, mobilen 070 271 901 kontakt Slobodan Sofeski.

 

 

Uplata za kotizacija se vr{i na `iro smetka ili vo gotovo pred po~etokot na seminarot. Va{ata prijava potvrdete ja do 19.11.2007 zaradi ograni~en broj na prisutni.

 

 

e-BUSINESS

 

WEB Маркетинг

КОСМО Иновативен Центар нуди можност за рекламирање со линкови кои тргнуваат од страните на нашата интернет презентација, КОСМО ПРЕГЛЕД, COSMO EXTRA, линкови на долна линија, премиум линкови, рекламни линкови, размена на банери. Во соработка со Macedonian Connection.com попусти до 50% за интернационално е-рекламирање.

повеќе. . .

MacedonianConnection.com е првиот интернационален web адресар на македонски компании од Канада, САД, Европа и Австралија. Следи пораката на основачот на овој web адресар:                                                              
We need to support the businesses and services of fellow Macedonians. By putting Macedonian expertise, skills and services at the fingertips of a global audience, this Web site will make us all stronger. When you buy Macedonian, you support Macedonian families, culture and community

Robert Globocki
Founder
MacedonianConnection.com

 

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ!

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР
Бул.Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија
тел. (02) 244 8077, 244 , 3063 931 фах. (02) 244
e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk


КОСМО Иновативен Центар е интернационална консалтинг компанија.

Ние нудиме консалтинг-услуги за производни, услужни и трговски претпријатија. КОСМО Иновативен Центар е македонски лидер во неформалната life long и интерна едукација во компаниите, правно-економски, финансиски и маркетинг outsourcing consulting, проектирање и консалтинг во производно-енергетските технологии и градежништво.

КОСМО Иновативен Центар обезбедува TQM (Total Quality Management) консалтинг-програма за производни, услужни и трговски претпријатија.

Авторски права © 2003-2007 КОСМО Иновтивен Центар.
Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането.

Copyright © 2003-2007 COSMO Innovate Center.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

 

Информативно Издание на КОСМО Иновативен Центар

БР.13 Година 5
Читатели: 6.414


Понеделник
11 Ноември, 2007


КОСМО
Иновативен Центар

 АГЕНДА


22.11.2007
Обука:                 
СМЕТКОВОДСТВО    повеќе...

16.11.2007
Обука:
TRADE MANAGER    ( Менаџер на продажба)                    

 повеќе...

16.11.2007
Обука:
Public Relations Менаџер
повеќе...   This newsletter has been delivered to you from Cosmo using
   Please click here to be removed from our list of Newsletter Subscribers
   Please click here to update your personal information