Цена

редовна цена*

7.690,00 денари

(плаќање на 3 рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

*важи само за редовната цена

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

цени 2013/2014 (.pdf)

Литература

 

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

април - мај 2014

вторник: 19.40 - 21.40  (x 10 предавања)

цена

7.690,00 денари

фонд на часови: 30 / ECVET кредити: 2
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Шуна Спировска
ISCED 5А сертифицирана, согласно ISBE-препораките

сертификат: Бизнис-планирање и менаџмент

ГРУПА

АПРИЛ

1 април 2014

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk, на факс (02) 244 8240 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

беплатен прирачник за учесниците на обуката
БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ

МЕНАЏМЕНТОТ е процес на ефикасно и ефективно искористување на организационите ресурси, со цел постигнување на целите на организацијата преку планирање, организирање, лидерство/насочување и евалуација/контрола. Едукацијата за менаџмент им помага на кандидатите да ги разберат повеќето теории за менаџмент, основните функции на менаџментот и поврзаноста со бизнисот, како и организацијата и конкурентноста на бизнисот.

Успешните менаџери се способни да ја максимизираат искористеноста на човечките ресурси. Тие се лидери кои ги разбираат придобивките на тимската работа и консензусот изграден во организацијата и во надворешните активности на организацијата. Тие ги препознаваат големото значење на технологијата и информацискиот менаџмент во процесот на донесување одлуки и вредноста на етиката и социјалната одговорност во градењето и одржувањето на деловните односи.

 

Како претприемачи, успешните менаџери знаат дека способноста да забележат и брзо да одговорат на променетите економски услови и новите деловни прилики е круцијална за опстанок на пазарот. 

На обуката ќе се обработат следните теми:

  • бизнис-планирање

  • управување со производство

  • финансирање на малиот бизнис

  • бизнис-комуникација

  • маркетинг и бизнис

  • функции на менаџментот

Менаџмент-едукацијата е основна компонента при дизајнирањето на секоја програма за деловна едукација. Стандардната програма за менаџмент-едукација ќе им помогне на кандидатите да развијат силна основа за развој на ефектни менаџмент-способности. Кандидатите после обуката ќе добијат менаџерска компетентност за глобалниот деловен пазар.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Курсот започнува од 1 април 2014 година

пријавување и информации:

пријава

 (02) 244 8077; 070/361-553 факс: (02) 244 8240
contact@cosmoinnovate.com.mk

Практичната компонента на курсот претставува изработка на бизнис-план за реална дејност на кој ќе работите во текот на курсот. Од вас ќе се побара бизнис-планот да го испорачате како прилог на завршниот тест, со што успешните кандидати ќе добијат сертификат за завршен курс за Бизнис-планирање и менаџмент.

контакт-лице
Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел.
(02)2 448 077
факс.
(02) 2 448 240

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви февруари - јуни 2014 (.pdf)

распоред за семинари ПРОЛЕТ 2014 (.pdf)

 

цени 2013/2014 (.pdf)

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.