• ??????a
 • ??????
 • ?????
 • ?????????
 • ?????????
 • ?? ???
 • ???????

Литература

Сите учесници на обуката ќе добијат печатена литература ARGUMENT & NEGOTIATION SKILLS

  

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

Цена

25 часа:
13.850,00 де
нари

(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за авансни уплати за еден учесник

- попуст од 10%

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

 

15 - 17 декември 2011 година

четврток: 16.30 - 21.30
петок: 16.30 - 21.30
сабота: 10.00 - 16.30

ГРУПА - јули

1 - 3 јули 2011

 

ГРУПА - декември

15 - 17 декември 2010

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

фонд на часови: 25 / ECVET-кредити: 1,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавачи: Viktor Dedic (CV, .pdf)

јазик за реализација: германски
(со симултан превод на македонски)


Унапредување на менаџерските бизнис-техники е секојдневна и континуирана потреба за менаџерите на успешни мали и средни претпријатија.

Учењето низ размена на искуства во мали групи, во опуштена атмосфера и презентацијата на напредни бизнис-техники од искусни презентери помагаат во ефикасно решавање на секојдневните реални проблеми и ситуации во бизнисот.


Цели на семинарот

Учесниците на семинарот низ симулации и вежби ќе ги практикуваат вештините на позитивна комуникација, преговарање и менаџирање на конфликт и конфронтации. Целта е практикување на принципите на преговарање заради постигнување кооперативно решение и позитивен резултат на двете страни.


Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

 • позитивна комуникација и преговарање, аргументирање и конфликти

 • цели и задачи на маркетингот, цели и задачи на продажбата

 • истражување на пазарот - информации, предност

 • 4P на маркетинг-миксот (производ, цена, место, промоција)

 • преговарање за продажба, циклус на продажба

 • меѓукултурни разлики, вештини на комуникација

 • лобирање

Вештините на комуникација се темелат на позитивната комуникација, која се фокусира на проблемот кој ја попречува соработката и склучувањето договор. Аргументирањето ги наведува двете страни кон конфронтација и нерешлив конфликт.

Колку и да се трудиме, нема да можеме да ги избегнеме конфликтите и конфронтацијата, но доколку ги научиме принципите на преговарање ќе имаме повеќе шанси да постигнеме договор и да реализираме успешна соработка. Успешното преговарање се постигнува кога двете страни, за себе, го прифаќаат резултатот како добар договор.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Семинарот

ВЕШТИНИ НА АРГУМЕНТИРАЊЕ И ПРЕГОВАРАЊЕ
ВО МЕЃУНАРОДНИОТ БИЗНИС

ќе се реализира

од 15 до 17 декември 2011 година

 

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.