НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЛЕТНАТА ОБУКА

Со завршување на обуката за сите предмети (Инвестициско планирање и менаџмент, Проект-менаџмент и Бизнис-планирање и менаџмент), кандидатите добиваат сертификат за проект-планер.

 

УСЛОВ ЗА УПИС 

Завршено минимум средно образование или високо образование од сите профили

 

ЦЕНА

80 часа:

12.300,00 денари

(плаќање на
4 рати по
3.075,00 денари)

  • ??????a
  • ??????
  • ?????
  • ?????????
  • ?????????
  • ?? ???
  • ???????

(flyer, 231 KB)

 

ГРУПА - март

6 март 2012

ПРОЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ

Планирањето и финансирањето во спроведувањето на комерцијални и донаторски проекти е составенo од низа процеси, активности и акции.

Во развојот на овој бизнис-концепт постојат бројни бариери, но тие лесно се согледуваат и совладуваат со примена на техники и технологии на проектниот менаџмент. Планирањето и менаџирањето во спроведувањето на проектите, активностите или акциите претставуваат интегрална целина.

Обуката детално ги разработува темите на класификација и избор на проектите, подготовка и проверка на инвестициската програма, аплицирање/конкурирање за финансирање на програмата, следење на ефектите на проектниот циклус, изготвување проектни и финансиски извештаи.

По завршување на обуката, учесниците ќе бидат во можност самостојно да оптимираат програма и да подготват

- проектна апликација со програма за донаторско финансирање на проекти преку достапните фондации

или

- инвестиционен комерцијален проект, вклучувајќи ја финансиската анализа и препораката за заклучна оценка за прифатливост на проектот.

Кандидатите ќе бидат подготвени да аплицираат кај комерцијални или донаторски финансиски извори или кај алтернативни финансиски извори, т.н. бизнис-ангели на ризичен капитал. Ќе можат да го следат и менаџираат изведувањето на проектот, неговите планирани ефекти и економска ефикасност.

Во пакетот ПРОЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
се вклучени следниве модули:

30 часа / 2 кредита - повеќе...

20 часа / 1,5 кредити - повеќе...

30 часа / 2 кредита - повеќе...

На кандидатите за секој модул од обуката им следува печатена литература:

ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ: Процес на планирање проектен циклус

ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНАЏМЕНТ - практичен водич за мали и средни претпријатија

Бизнис и менаџмент

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart, PC Pentium IV за секој кандидат, DSL интернет-конекција и LCD-проектор.

 

Почетокот на предавањата е од 6 март 2012 година

пријава

Обуката се реализира во четири месеци
- два
пати неделно во попладневни термини
меѓу 17.30-19.30 и 19.40-21.40 часот
-
во мали групи со опуштена атмосфера и вклучени паузи за кафе и освежување

 

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

тел. (02) 244 8077,
075 438 576, фах. (02) 244

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

 

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

други тематски обуки на КОСМО

КОМЕРЦИЈА И ПРЕТПРИЕМИШТВО

Идејата дека добриот производ сам ќе се продаде е погрешна во денешниот комплексен пазар, каде техниките на маркетингот и продажбата се многу поважни од тоа колку добро производот ја врши својата функција.

повеќе...

Обуката за Деловен секретар помага во развојот на канцелариски вештини, вклучувајќи работа на компјутер, вербална и пишана комуникација, организација на канцеларија, состаноци и презентации, односи со јавност и менаџмент на време (time management).

повеќе...

Cosmo business-пакет

Досега немало подобро време за фокусирање кон малиот бизнис. Малите и средни претпријатија доминираат во современото бизнис-опкружување. Овој тематски обуки се фокусира на алатките потребни за водење мал бизнис кој треба да биде конкурентен на глобалниот пазар.

повеќе...

ФИНАНСИИ И ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ

Проект-менаџмент во денешно време е најбарана бизнис-вештина која преминува низ различни бизнис-области и професии: IT, здравство, финансии, телеком, производство. Ќе ги усовршите алатките за планирање, менаџмент-техниките и вештините на меѓучовечките односи.

повеќе...

Планирањето, финансирањето и менаџирањето во спроведувањето на омерцијални и донаторски проекти, активности или акции претставуваат интегрална целина. Таа е составена од низа процеси, активности и акции.

повеќе...

Основна цел на финансиската функција во малите и средните претпријатија е навременото и под најповолни услови обезбедување фондови за понатамошен развој на претпријатието

повеќе...

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Cosmo business-пакет

Oбуката за менаџмент на енергетски ефикасни објекти е наменета за справување со предизвикот за одржување ниски трошоци додека цената на енергијата расте.

повеќе...

Енергетските заштеди се доволни разликата на цената на енергетските трошоци да ја исплатува имплементираната услуга и опрема за заштеда на енергијата преку кредит, лизинг или комбинации на финансиски инструменти.

повеќе...

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.