НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЛЕТНАТА ОБУКА

Обуката за ПРЕТПРИЕМНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ
е фокусирана на успешните мали и средни претпријатија кои доминираат во современото бизнис-опкружување. На обуката може да се пријават претпријатија, поединци или невработени. Со завршување на секоја поединечна обука кандидатите добиваат поединечен сертификат, а со завршување на сите обуки од пакетот кандидатите добиваат  сертификат за ПРЕТПРИЕМНИЧКИ МЕНАЏЕР.

 

УСЛОВ ЗА УПИС 

Завршено минимум средно образование или високо образование од сите профили

 

ЦЕНА

90 часа:

12.900,00 денари

(плаќање на 4 рати
по
3.225,00 денари)

  • ??????a
  • ??????
  • ?????
  • ?????????
  • ?????????
  • ?? ???
  • ???????

(flyer, 163 KB)

 

ГРУПА - март

12 март 2012

 

ГРУПА - ноември

22 ноември 2011

 

 

 

Entrepreneurship Management

ПРЕТПРИЕМНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ

Досега немало подобро време за фокусирање кон малиот бизнис. Малите и средни претпријатија доминираат во современото бизнис-опкружување.

Оваа тематска обуки се фокусира на алатките потребни за водење мал бизнис кој треба да биде конкурентен на глобалниот пазар.

Обуката опфаќа реални бизнис-примери од областите на маркетингот и продажбата, инвестициите, бизнис-планирањето, менаџментот на човечките ресурси, како и финансиското планирање на ресурсите и продажбата, кои се основата на менаџментот во малиот бизнис.

High Tech in Low Income (video)В
о пакетот ПРЕТПРИЕМНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ
се вклучени следниве модули:

30 часа / 2 кредита - повеќе...

30 часа / 2 кредита - повеќе...

30 часа / 2 кредити - повеќе...

На кандидатите за секој предмет од обуката им следува печатена литература:

Маркетинг-прирачник за мали и средни претпријатија

Бизнис и менаџмент

Бизнис и менаџмент

Финансиско планирање и анализа

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart, PC Pentium IV за секој кандидат, DSL интернет-конекција и LCD-проектор.

Почетокот на предавањата е од 12 март 2012 година

пријава

Обуката се реализира во четири месеци
два/три пати неделно во попладневни термини меѓу 17.30-19.30 и 19.40-21.40 часот
во мали групи со опуштена атмосфера и вклучени паузи за кафе и освежување

 

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

тел. (02) 244 8077,
075 438 576, фах. (02) 244

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

 

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

други тематски обуки на КОСМО

КОМЕРЦИЈА И ПРЕТПРИЕМИШТВО

Идејата дека добриот производ сам ќе се продаде е погрешна во денешниот комплексен пазар, каде техниките на маркетингот и продажбата се многу поважни од тоа колку добро производот ја врши својата функција.

повеќе...

Обуката за Деловен секретар помага во развојот на канцелариски вештини, вклучувајќи работа на компјутер, вербална и пишана комуникација, организација на канцеларија, состаноци и презентации, односи со јавност и менаџмент на време (time management).

повеќе...

Cosmo business-пакет

Досега немало подобро време за фокусирање кон малиот бизнис. Малите и средни претпријатија доминираат во современото бизнис-опкружување. Овој тематски обуки се фокусира на алатките потребни за водење мал бизнис кој треба да биде конкурентен на глобалниот пазар.

повеќе...

ФИНАНСИИ И ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ

Проект-менаџмент во денешно време е најбарана бизнис-вештина која преминува низ различни бизнис-области и професии: IT, здравство, финансии, телеком, производство. Ќе ги усовршите алатките за планирање, менаџмент-техниките и вештините на меѓучовечките односи.

повеќе...

Планирањето, финансирањето и менаџирањето во спроведувањето на омерцијални и донаторски проекти, активности или акции претставуваат интегрална целина. Таа е составена од низа процеси, активности и акции.

повеќе...

Основна цел на финансиската функција во малите и средните претпријатија е навременото и под најповолни услови обезбедување фондови за понатамошен развој на претпријатието

повеќе...

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Cosmo business-пакет

Oбуката за менаџмент на енергетски ефикасни објекти е наменета за справување со предизвикот за одржување ниски трошоци додека цената на енергијата расте.

повеќе...

Енергетските заштеди се доволни разликата на цената на енергетските трошоци да ја исплатува имплементираната услуга и опрема за заштеда на енергијата преку кредит, лизинг или комбинации на финансиски инструменти.

повеќе...

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.