Цена
(сите предавања)

16 часа:
2.800,00 денари
(плаќање на две рати)

 

Цена
(едно предавање)

2 часа:
450,00 денари

(плаќање по предавање)
* 360,00 денари
- двајца пријавени учесници
* 315,00 ден
- тројца пријавени учесници
 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници
- попуст од 20%

за тројца и повеќе учесници
- попуст од 30%

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

 

понеделник: 19.30 - 21.00 часот

четврток: 18.00 - 19.30 часот

Приклучете се.


Со следење на сите предавања од програмата НОВА КОМУНИКАЦИЈА  добивате ексклузивна цена за 10 третмани во солена соба за 1.300,00 денари


*бројот на членови на групи е ограничен

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

фонд на часови: 16 / ECVET-кредити: 1
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Тони Анев

(CV, тренери)


Комуницирањето не е само разговор со зборови. Комуницирањето значи многу повеќе од тоа. Комуницирањето значи размена на пораки, мисли, споделување на чувствата со другите. Колку повеќе луѓето се познаваат, толку подобро ќе комуницираат. Колку повеќе и подобро комуницираат, толку ќе имаат поголеми можности за подобро и подлабоко запознавање.

Многу проблеми во семејствата настануваат поради недостаток на основна и успешна комуникација. Многу проблеми во семејната комуникација се појавуваат поради незабележување на чувствата на другите и несоодветното реагирање кон нив. Значи, препознавањето на своите и туѓите чувства и умешноста за соодветно реагирање кон нив е основа за успешна семејна комуникација, а со тоа и посреќен и радосен живот во семејството.


Цели на предавањата

Целта на предавањата е учесниците да се запознаат со правилата на новиот начин на комуницирање во семејството, повеќе да го практикуваат вербалното и невербалното искажување на чувствата со цел остварување успешна комуникација меѓу членовите на семејството.


10 правила на новата комуникација:

1. Искористи ги своите чувства во комуникацијата

2. Следи ја вербалната и невербалната комуникација

3. Слушај, гледај и чувствувај го другиот соговорник - биди со него 100%

4. Биди емпатичен - откриј ги чувствата, желбите и потребите на другиот

5. Биди свесен дека зборовите можат да предизвикаат различни значења

6. Почитувај го соговорникот и неговиот став

7. Користи зборови кои не обвинуваат и пораки кои не се лични

8. Надмини ги неуспешните модели на комуникација користени во минатото

9. Јасно изрази ја својата мисла, желба и потреба

10. Биди одговорен за своите чувства и во тоа помогни му на своето дете

Програмата ќе се реализира со осум предавања, кои можат да се следат издвоено, според можностите и потребите на заинтересираните слушатели.

Темите на најавените предавања се:

  • Јас и моето дете-адолесцент повеќе...

  • Семејството и адолесцентот повеќе...

  • Однесувањата кои нè загрижуваат

  • Зависноста од интернет

  • Спротивставувањето и непослушноста

  • Справувањето со лутина, агресивност, насилство

  • Лажењето, довербата и самодовербата

  • Промената на расположението - депресија до манија

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.