НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЛЕТНАТА ОБУКА

Со завршување на обуката за сите предмети (Трговија и маркетинг-менаџмент, Вештини на презентирање и преговарање, Деловна комуникација и раководење со човечки ресурси или Финансиско планирање и анализа) кандидатите добиваат сертификат за Trade Manager.

 

УСЛОВ ЗА УПИС 

Завршено минимум средно образование или високо образование од сите профили.

 

ЦЕНА

80 часа:

12.300,00 денари

(плаќање на
4 рати по
3.075,00 денари)

  • ??????a
  • ??????
  • ?????
  • ?????????
  • ?????????
  • ?? ???
  • ???????

(flyer, 222 KB)

 

ГРУПА - мај

10 мај 2012

 

ГРУПА - март 

12 март 2012

 

 

 

 

 

 

 

Trade Manager

МЕНАЏЕР НА КОМЕРЦИЈА

Идејата дека добриот производ сам ќе се продаде е погрешна во денешниот комплексен пазар, каде техниките на маркетингот и продажбата се многу поважни од тоа колку добро производот ја врши својата функција.

Успешноста и стабилноста на компаниите не зависи од тоа колку е добар нивниот производ, туку колку добро пакување има истиот и колку добро компанијата го продава. Главна причина за неуспех на компаниите е нивното преголемо фокусирање на производот наместо на пазарот. Таквите компании полесно трошат многу пари обезбедувањето најдобри производи, а малку од нив ќе потрошат пари за вработување или најмување специјалисти за продажба и маркетинг.

Поради тоа, бизнисите секогаш имаат потреба од обучени и способни trade-менаџери кои го разбираат целиот продажен процес почнувајќи од маркетингот до финалното плаќање.

Обуката е соодветна за оние кои работат во администрација, продажба, испорака, логистика, финансии или се менаџери на компании.

Обуката за Trade Manager ќе ве научи како да ги проширите вашите локални пазари и како увозот/извозот да добие нова профитабилна димензија во денешната глобална економија. Ќе научите како да го искористите вашиот продажен потенцијал, да се заштитите на интернационалниот пазар, да ги идентификувате пазарите на кои им требаат вашите производи, да организирате продажба и секако наплата.В
о Trade Manager-пакетот се вклучени следниве модули:

ОСНОВНИ модули

30 часа / 2 кредита - повеќе...

20 часа / 1,5 кредити - повеќе...

ИЗБОРНИ модули

30 часа / 2 кредити - повеќе...

30 часа / 2 кредити - повеќе...

Секој кандидат ги следи сите основни модули и еден изборен модул.

На кандидатите за секој модул од обуката им следува печатена литература:

Вештини на презентирање и преговарање

Маркетинг-прирачник за мали и средни претпријатија

Финансиско планирање и анализа

Деловна комуникација и раководење со човечки ресурси

Деловна комуникација и раководење со човечки ресурси

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart, PC Pentium IV за секој кандидат, DSL интернет-конекција и LCD-проектор.

 

Почетокот на предавањата е од 10 мај 2012 година

пријава

Обуката се реализира во четири месеци
- два/три пати неделно во попладневни термини меѓу 17.30-19.30 и 19.40-21.40 часот -
во мали групи со опуштена атмосфера и вклучени паузи за кафе и освежување

 

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

тел. (02) 244 8077,
075 438 576, фах. (02) 244

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

 

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

други тематски обуки на КОСМО

КОМЕРЦИЈА И ПРЕТПРИЕМИШТВО

Идејата дека добриот производ сам ќе се продаде е погрешна во денешниот комплексен пазар, каде техниките на маркетингот и продажбата се многу поважни од тоа колку добро производот ја врши својата функција.

повеќе...

Обуката за Деловен секретар помага во развојот на канцелариски вештини, вклучувајќи работа на компјутер, вербална и пишана комуникација, организација на канцеларија, состаноци и презентации, односи со јавност и менаџмент на време (time management).

повеќе...

Cosmo business-пакет

Досега немало подобро време за фокусирање кон малиот бизнис. Малите и средни претпријатија доминираат во современото бизнис-опкружување. Овој тематски обуки се фокусира на алатките потребни за водење мал бизнис кој треба да биде конкурентен на глобалниот пазар.

повеќе...

ФИНАНСИИ И ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ

Проект-менаџмент во денешно време е најбарана бизнис-вештина која преминува низ различни бизнис-области и професии: IT, здравство, финансии, телеком, производство. Ќе ги усовршите алатките за планирање, менаџмент-техниките и вештините на меѓучовечките односи.

повеќе...

Планирањето, финансирањето и менаџирањето во спроведувањето на омерцијални и донаторски проекти, активности или акции претставуваат интегрална целина. Таа е составена од низа процеси, активности и акции.

повеќе...

Основна цел на финансиската функција во малите и средните претпријатија е навременото и под најповолни услови обезбедување фондови за понатамошен развој на претпријатието

повеќе...

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Cosmo business-пакет

Oбуката за менаџмент на енергетски ефикасни објекти е наменета за справување со предизвикот за одржување ниски трошоци додека цената на енергијата расте.

повеќе...

Енергетските заштеди се доволни разликата на цената на енергетските трошоци да ја исплатува имплементираната услуга и опрема за заштеда на енергијата преку кредит, лизинг или комбинации на финансиски инструменти.

повеќе...

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.