Литература

Сите учесници на обуката ќе добијат прирачник E-COMMERCE

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е активно учество на обуката и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

Цена

8 часа:

3.850,00 денари

(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

 

цени 2012/2013 (.pdf)

 

30 март 2013 година

сабота: 10.00 - 16.00 часот

фонд на часови: 8 / ECVET-кредити: 0,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Сања Божиќ

(CV, тренери)

ГРУПА - март

30 март 2013

 

ГРУПА - октомври

6 октомври
- 27 октомври 2012

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk, на факс (02) 244 8240 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

сертификат: Интернет-маркетинг и продажба


E-business значи водење бизнис по електронски пат, со помош на информации и интернет-технологија, а прилагоден на различни вкусови, навики и стилови на работење.

За едно претпријатие претставувањето на e-mail-от е првиот чекор во e-business-от, но за други претпријатија e-business значи воспоставен e-commerce систем, кој преку интернет ќе им овозможи на потрошувачите и клиентите да ги нарачаат производите во секое време со опција нарачката да може да се плати on-line, плаќањето ќе се регистрира директно во администрацијата за набавка која ќе обезбеди испорака во најкус рок.


Развојот на модерниот деловен свет потврдува дека имплементацијата на e-commerce i e-business-от секогаш нуди големи предности во работењето на претпријатијата.

Потребно е да се следат актуелните e-commerce трендови, кои се брзо променливи, но исто така потребно е изборот на моделот за интернет-промоција и продажба секогаш да се направи според типот на производот и услугата кои компанијата сака да ги понуди и продаде.


Цели на семинарот

Семинарот Интернет-маркетинг и продажба има цел менаџерите и раководителите на продажба и комерција да ги насочи и подготви за имплементација на најсоодветен e-commerce модел, кој ќе овозможи промоција и продажба на производите и услугите до целни групи кои масовно го користат интернетот како медиум за информирање и комуникација.

Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

1.     Интернет-технологија

 • Што е интернет, развој и развиток од обична комуникациска мрежа до платформа за сериозен бизнис и забава

2.     eBusiness

 • Што е eBusiness?

 • Модели на eBusiness

 • Поделба според учесниците (дали е наменет за бизниз-бизнис B2B, бизнис-корисници B2C, корисници-корисници C2C, бизнис-вработени B2E, бизнис-влада B2G и сл.)

3.     eCommerce

 • eCommerce модели

 • Начин на водење, апликации кои се користат за таа намена

4.     eMarketing

 • е-маркетинг средства за комуникација (internet advertising, internet marketing PR, internet sales promotions, директен маркетинг, е-каталози, е-аукции)

 • интернетот како алатка за пребарување

 • влијанието на интернетот врз донесувањето на одлуки за купување

 • социјални мрежи, блогови

5. Интегрирана маркетинг комуникација

 • карактеристики на IMC

 • развој на IMC план

6. Customer Relationship Management

 • технологија

 • предности

7. Интернет пазар за вработување

 • Користење на социјалните медиуми во процесот на вработување

8. Е-банкарство

 • on-line системи на плаќање

 • развојот во Македонија

Со демонстрација на низа примери и Case Story за имплементација на e-commerce решенија во вистински претпријатија, обуката за Интернет-маркетинг и продажба ќе им помогне на учесниците во воведувањето и менаџирањето на e-commerce методите и прифаќање на е-предизвикот.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Семинарот
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА

ќе се реализира на

30 март 2012 година

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: +389 2 244 8077, 8134 факс: +389 2 244 8240

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел.
(02) 2 448 077
факс.
(02) 2 448 240

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви јануари - јуни 2013 (.pdf)

распоред за семинари ЗИМА-ПРОЛЕТ 2013 (.pdf)

 

цени 2012/2013 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.