Литература

Сите учесници на обуката ќе добијат печатена литература БИЗНИС И ONLINE БРЕНДИРАЊЕ

  

Цена

8 часа:

3.850,00 денари

(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

цени 2012/2013 (.pdf)

 

 

фонд на часови: 8 / ECVET-кредити: 0,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Савица Поп Тонева

(CV, тренери)

Пријавување
и информации

(02) 244 8077

070/361-553

факс: (02) 244 8240

contact@cosmoinnovate.com.mk

сертификат: Интернет-брендирањеБрендот е идентитет, тоа е она што ги прави една компанија, производ или услуга препознатливи и различни од своите конкуренти. Брендот е многу повеќе од лого, палета на бои или избор на фонт - тој се идентификува како збир од вредности и асоцијации.

Пред да се појави интернетот, брендирањето беше поврзано со слики кои предизвикуваат чувства и емоции поврзани со одреден бренд на производ. Во тоа време на традиционални реклами во печатени медиуми, на радио или телевизија, рекламите беа одделени од производот кој се промовира. Импресијата или асоцијацијата се создаваа подалеку од производот или продавницата. Во ова време се одделени бренд-рекламирањето и бренд-искуството, односно сеуште не може да се купи преку рекламите на телевизија.


Цели на семинарот

Целта на семинарот е учесниците да го прифатат предизвикот на мрежата (web) – интерактивен медиум, кој овозможува единствени можности за брендирање подеднакво достапни на малите и средни претпријатија исто како и на големите компании, со што конкурентната информација за производите и услугите ќе станат достапни до купувачите за неколку секунди.


Во денешното време на интернет, купувачите се тие кои ќе одлучат дали ќе одговорат на рекламата, а во многу случаи тие одлучуваат дали воопшто ќе ја гледаат рекламата. Со оглед на тоа што е важно да се постигне блиска линија меѓу брендирањето и бренд-искуството, интернет бренд-искуството најбрзо се постигнува со веб сајтот. Иако на интернет можеме да направиме одлична рекламна кампања, таа може да постигне ефект само доколку бренд-искуството кое купувачот ќе го доживее на веб сајтот е еднакво добро и соодветно како и самата кампања. Одлична интернет рекламна кампања може да го сруши брендот доколку веб сајтот не ја пренесува перцепцијата прикажана во рекламната кампања.

Брендирањето е целокупното искуство на потрошувачот, релацијата меѓу компанијата и клиентот; тоа претставува начин на кој компанијата ги креира чувствата на клиентот и се применува подеднакво online и offlinе.

Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

1. Брендирање - поим и дефиниција
1.1. Кој го поседува брендот?

2. Потекло на брендингот
2.1. Историја на брендингот

3. Дисциплини на градење бренд
3.1. Дисциплини на градење бренд
3.2. Архитектура на брендот

4. Лојалност кон брендот
4.1. Однос online/offline бренд

5. Брендинг 2.0
5.1. Социјални медиуми и брендирање

6. Е-брендинг примери

Учесниците на семинарот ќе реализираат индивидуални и групни вежби, групни дискусии, групни активности и бизнис-симулации дизајнирани за постигнување ефективна едукација. а со завршување на семинарот кандидатите ќе ги научат основите на виртуелното брендирање:
1) што ќе го натера купувачот да тргне во шопинг (search engine, линкови, партнери, маркетинг и друго)
2) како купувачот се третира на влезот (home page)
3) како персоналот го третира купувачот (навигација, online поддршка, online нарачки)
4) изглед на внатрешноста на продавницата (дизајн на веб сајтот)
5) како се поставени производите на полиците (архитектура на веб сајтот, едноставност за употреба, повици за акција)
6) како производот или услугата доаѓаат до купувачот (реализација)
7) како компанијата управува со личниот контакт и комуникација (информации за продажба)
8) што ќе го натера купувачот да ја пренесе информацијата на пријателите (viral маркетинг, e-mail до пријателите, социјални мрежи и друго)

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: +389 2 244 8077, 8134 факс: +389 2 244 8240

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел.
(02) 2 448 077
факс.
(02) 2 448 240

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви јануари - јуни 2013 (.pdf)

распоред за семинари ЗИМА-ПРОЛЕТ 2013 (.pdf)

 

цени 2012/2013 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.