Литература

Сите учесници на обуката ќе добијат печатена литература:

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е активно учество на обуката и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

Цена

8 часа:
3.850,00 де
нари

(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

ценовник 2017/2018 (.pdf)

сабота: 10.00 - 16.00 часот

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

фонд на часови: 8 / ECVET-кредити: 0,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавачи: Митре Арсовски

(CV, тренери)

сертификат: ЕУ норми


Целна група

Претприемачи од мали и средни претпријатија, претставници на службите во претпријатијата кои се занимаваат со правни прашања, претставници од организациите кои се занимаваат со сертифицирање и претставници на институции за стандардизација.


Цели на семинарот

Семинарот ЕУ-НОРМИ е подготвен да им помогне на учесниците во донесувањето одлука за настап на странските пазари, без да ги повторат вообичаените грешки при позиционирањето на компаниите на овие пазари.

Во текот на обуката ќе се објаснат сите аспекти на европските норми, системи за стандардизација и сертифицирање кои производите и услугите треба да ги задоволат за нормална реализација на извозниот процес и оперативните извозни процедури кои се во согласност со царинските и други барања.


Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

  • Дефиниција за норми: Норма е документ.

  • Европска организациона стандардизација

  • Интернационални институти за стандардизација

  • ЕУ системи за сертифицирање

Семинарот им нуди можност на учесниците:

  • да се запознаат со темелите на европските норми и методите на стандардизација

  • да можат да го проценат дејството на конвенцијата на стандардизација на економијата

  • како и да се запознаат со европските системи за сертифицирање

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.