Литература

Сите учесници на обуката ќе добијат прирачник ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА И ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е активно учество на обуката и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

Цена

8 часа:

3.850,00 денари

(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

 

цени 2012/2013 (.pdf)

 

20 октомври 2012 година

сабота: 10.00 - 16.00 часот

фонд на часови: 8 / ECVET-кредити: 0,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавач:
Анета Мајсторова - Ивановска

(CV, тренери)

ГРУПА - октомври

20 октомври 2012

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk, на факс (02) 244 8240 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата. 

сертификат: Директна продажба и грижа за корисници


Директната продажба е динамичен, брзорастечки канал за дистрибуција, маркетинг и продажба на производи и услуги директно до потрошувачите.

Моделот на лична продажба е застапен кај класичните продавачи во продавници на мало или продавачи/комерцијалисти од продажниот тим на продажни и дистрибутивни центри за продажба на големо. За овој начин на директна продажба карактеристична е комуникацијата „лице в лице“, односно личната презентација која резултира до продажба. Кај продавачите на големо, освен демонстрацијата и описот на производите, со продажбата е вклучена и испорака на производот или услугата до објектот на купувачот.

Цели на семинарот

Обуката е наменета за претставници на продажниот сектор кои сакаат да се прилагодат на потребите на модерниот купувач. На обуката ќе се совладаат техники и вештини за комуникација и продажен разговор кои ќе доведат до додавање вредност на продуктот според потребите на купувачот, што ќе резултира во успешна продажба.


Уште еден важен модел на директната продажба е мултилевел-маркетингот. Овој модел се нарекува и мрежен маркетинг или мултилевел директна продажба и е докажан како многу успешен и ефективен метод за ангажман на директните продавачи за продажба и дистрибуција на производите до домот на крајниот купувач.

Порано, продажбата претставуваше успешна презентација за одличните предности, функции и придобивки на продуктот, кои во комбинација со достапна цена ги привлекуваше купувачите. Но, денешните услови се променети.

Продавачот најпрвин треба да ги разбере потребите на денешните купувачи и потоа да им помогне во остварување на нивните идеи или цели. Продавачот треба да им понуди решенија наместо само да им го продаде продуктот. Кога купувачот ќе ја види вредноста на понудата, тој ќе сака да го купи продуктот и во случај да не се нуди најниската цена.


Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

1. ВАЖНОСТА НА КОМУНИКАЦИЈАТА ВО ПРОДАЖБАТА

2. ВЕРБАЛНАТА И НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА ВО ИЗГРАДУВАЊЕТО НА ДЕЛОВНИОТ ИМИЏ

3. ПРЕДНОСТА НА ДИРЕКТНАТА ПРОДАЖБА
- Клучни фактори за успех во директната продажба
- Десетте принципи на директната продажба
- Мотивацијата во директната продажба

4. ВАЖНОСТА НА ОБУЧУВАЊЕТО ВО ДИРЕКТНАТА ПРОДАЖБА

5. КАКО ДА ЈА РАЗВИЕТЕ ВЕШТИНАТА ЗА ВОДЕЊЕ РАЗГОВОРИ СО ЛУЃЕТО?
- Вештина на внимателно слушање на другите луѓе
- Видови на слушање на соговорникот
- Како да направите другите луѓе да се чувствуваат важни?
- Како успешно да го усогласите мислењето со другите луѓе?
- Како позитивно да влијаете на другите луѓе и да ги убедите?
- Како умешно да го промените мислењето на другите луѓе?
- Како да оставите добар впечаток?

6. НЕПРИЈАТНИ ИЛИ ТЕШКИ СОГОВОРНИЦИ
- Комуницирање со непријатни или тешки соговорници
- Комуницирање со луѓе кои навидум се непријатни
- Комуницирање со луѓе кои навистина се непријатни

7. ВЕШТИНИ НА ПРЕЗЕНТИРАЊЕТО И ДИРЕКТНАТА ПРОДАЖБА
- Пет чекори за успешна презентација
- Зошто некои презентации не се успешни?
- Што е најважно за успешна презентација?
- Што „не“, а што „да“ во презентацијата?
- Вашиот деловен имиџ како услов за успешноста на презентацијата
- Говорот на телото за време на презентацијата
- Десет корисни совети

8. КУПУВАЧОТ ВО ЦИКЛУСОТ НА ПРОДАЖБА

9. ТЕХНИКИ НА ПРОДАЖБА

10. ПРИГОВОРОТ КАКО ПОДАРОК

11. УЛОГАТА НА МОТИВАЦИЈАТА
- Што ве мотивира вас, а што купувачот?

12. ПОСТАВУВАЊЕТО ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ КАКО СТРАТЕГИЈА ЗА УСПЕХ

13. ЕТИЧКИ НОРМИ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО

Учесниците на обуката ќе реализираат индивидуални и групни вежби, групни дискусии, групни активности и бизнис-симулации дизајнирани за постигнување ефективна едукација, а со завршување на семинарот кандидатите ќе научат:

- да ги понудат долгорочните придобивки на продуктите, наместо едноставно да ја намалат цената
- да го интервјуираат клиентот и да го прашуваат наместо да му го наметнуваат производот
- да водат интервју со цел да дознаат повеќе податоци за купувачот
- да ги откријат потребите на купувачот пред да му ги презентираат можностите на продуктот
- да научат да ги разбираат потребите и навиките на различни типови клиенти
- да го поврзат производот со потребите и желбите на купувачот за да може да тој ја види вистинската вредност на понудата
- да можат да ги препознаат можностите за да му додадат вредност на деловното работење на клиентите
- да практикуваат продажен процес „лице в лице“ со додадена вредност на продуктот кој се продава

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Семинарот 

ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА И ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ

ќе се реалзиира на

20 октомври 2012 година

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: +389 2 244 8077, 8134 факс: +389 2 244 8240

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел.
(02) 2 448 077
факс.
(02) 2 448 240

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви јануари - јуни 2013 (.pdf)

распоред за семинари ЕСЕН 2012 (.pdf)

 

цени 2012/2013 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.