• ??????a
 • ??????
 • ?????
 • ?????????
 • ?????????
 • ?? ???
 • ???????

.

-
.

... ...


. 74

28.11.2007

download


.
111

09.03.2011

download


.
114

06.06.2011

download


.
121

10.01.2012

download


.
122

10.02.2012

download

 
 
 
 

контакт-лице

Христина Софеска
/

тел. (02) 244 8077, 075 438 576

факс. (02) 244 8134

e-mail:
hristina@cosmoinnovate.com.mk

 

  >>

 KNOW-HOW >>

  ( ) >>

  >>

  >>

 RELAX- >>

кредит-систем ECTS (pdf.)

 

кредит-систем ECVET

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

2017/2018 (.pdf)

 

 

(.doc)

KNOW-HOW (.doc)

EUREM (.doc)

RELAX- (.doc)

 

Обуките во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар се спроведуваат согласно препораките во документите на Копенхагенскиот Процес

Рзолуција на Европскиот Парламент од 18 декември 2008 година со препорака на Европскиот Парламент и на Европскиот Совет за воведување кредит-систем за образованието за возрасни - European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) 

За регистрирање на активностите на студентите потребни за релизација на наставните програми и добиените знаења и компетенции со соодветните курсеви во образованието дефинирано со EUROPASS

Имплементирање на ECTS (од циклусот 2005/06 во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар)

Имплементирање на ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) во LIFE Long Learning во програмата на КОСМО Иновативен Центар - циклус обуки 2009/2010

 
 

 

 
                                         
2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.